Wet Kwaliteit, Klacht en Geschillen Zorg

Reglementen
Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
De VIV is in 2017 aangesloten bij de klachtenfunctionarissen van SCAG. Voor de geschillen heeft de VIV samen met drie andere beroepsorganisaties (BATC, SBLP & BER) een coöperatie vereniging opgericht , de CAM Coöperatie. De Coöperatie heeft vervolgens opdracht gegeven om voor leden van de Coöperatie een geschillencommissie op te richten. Dat is de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen geworden.Bewijs van aansluiting bij de geschillencommissie

Klik op "VIV Klachtenreglement", voor informatie over het VIV Klachtenreglement.

Voor het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, klik op "Reglement Geschillencommissie".


PROCEDURE KLACHTFUNCTIONARIS & GESCHILLENCOMMISSIE
Vanaf 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig van kracht en kunnen cliënten meer invloed uitoefenen op erkenning en behandeling van klachten in de zorg. Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
1. Een klacht wordt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt door cliënten bij behandelaar.
2. Indien dat niet tot een oplossing leidt dan komt de Klachtfunctionaris in actie ter bemiddeling.
3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, verwordt de klacht tot een geschil. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd.

Voor de procedures om een klachtenfunctionaris in te zetten, klik op: inzet-klachtenfunctionarissen.

De procedure voor het inschakelen van de Geschillencommissie, kun je vinden op deze webpagina.

Daarnaast maak ik ook gebruik van de volgende reglementen, code's en formulieren:

VIV Algemene voorwaarden

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

Beroepscode

Reglement voor tuchtrecht

Belangrijke formulieren bij aanvang van een behandelingstraject:

Informed consent

Het informed consent is een ondertekende verklaring van de cliënten, die daarmee aangeeft volledig geïnformeerd te zijn en akkoord gaat met de voorgestelde behandelingen en rechten verkregen uit de behandeling.

Anamnese Formulier

Het anamnese formulier bevat vragen over uw gezondheid. Het wordt gebruikt als basis voor het intake gesprek. De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrek.

Daarnaast ben ik in het bezit van een Bedrijfsongevallen en een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsvereniging
Van 2012 tot en met 2018 ben ik lid geweest van de VIV beroepsvereniging.

Vanaf 1 januari 2019 ben ik GEEN lid meer van een beroepsvereniging.

Wat betekent dat mijn consulten nu niet meer door zorgverzekeraars vergoed worden.

PRIVACY
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Klik hier voor informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En hoe ik hier mee omgaat.