Heb je deze website via "Google zoeken" gevonden, en wordt de website niet goed weergegeven? Klik dan: hier.

EFT in de praktijk HanswijkVitaliteitcoach,Complementair Alternatief Therapeut

Waarom Hanswijk Vitaliteitcoach

Coachen

Stress Management

NES Health

Reiki / Shambhala

Emotional Freedom Techniques (EFT)

Voedings- en Bewegingsadvies

vitobalogoweb.PNG

Informatie

René Hanswijk
Klaproosberg 27
4708 KG Roosendaal
06 - 27.57.84.56

E-mail: info@hanswijkvitaliteitcoach.nl

Depressie, Depressief of Depressiviteit

Wat is een depressie?

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'.
Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Een psychische stoornis waarbij de persoon gedurende een periode een neerslachtige stemming ervaart en / of een verleis van interesse en plezier in de dagelijkse activiteiten.
Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen de positieve stemming en de sombere stemming;
maar ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn.

In het normale spraakgebruik wordt de term "depressief" vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit.

Er zijn verschillende soorten depressies, onder andere:

 • Bipolaire depressie
  • Dit wordt ook wel "manische depressie" genoemd. Manische depressief wil zeggen, periodiek wisselend van somber tot een manische (zeer positieve) stemming. Bij de manische periode kan er sprake zijn van een abnormale vrolijkheid, maar ook overdreven gevoelens van zelfvertrouwen en overmoed of sterke geprikkeldheid en ontvlambaarheid kunnen hierbij horen. Bij de depressieve periodes horen gevoelens van intense somberheid. Daarnaast kan men weinig slaap hebben en sterke energie toenames ervaren.
 • Winter depressie
  • Klachten als somberheid, vermoeidheid en prikkelbaarheid treden op gedurende de wintermaanden. Dit heeft vaak te maken met afwezigheid van (zon)licht.
 • Chronische depressie
  • Een milde vorm van depressiviteit. Maar die langer dan twee jaar duurt. Periodes wisselen elkaar af met soms klachten over eetgedrag, concentratiestoornis, slaapproblemen en vermoeidheid. Meestal is de oorzaak niet eenduidig.
 • Unipolaire depressie
  • Een lange periode waarin de stemming voortdurend somber en neerslachtig is.
 • Postnatale depressie
  • De depressie treeds op na de bevalling en lijkt op de unipolaire depressie.

Symptomen bij een depressie:

De twee hoofdsymptomen zijn:

 • neerslachtige stemming, somberheid
 • verlies van interesse en plezier in de dagelijkse activiteiten

Maar andere symptomen die ook voor kunnen komen zijn:

 • gewichtsverlies of - toename
 • een gespannen en rusteloze houding of juist een geremde houding
 • gevoelens van waardeloosheid en schuld
 • niet kunnen slapen of juist veel slapen
 • moeite met concentratie
 • gedachten aan de dood en zelfdoding
 • vermoeidheid en verlies van energie
 • het niet kunnen nemen van beslissingen

Oorzaken en ontstaan van een depressie:

Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn.
Een depressie kan "zomaar" voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.

Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid in veel gevallen een rol. Maar sommige mensen hebben "gewoon" aanleg voor depressie.

 • Hormonale ontregeling
  • Hormonale ontregeling staat in verbinding met chemische ontregeling in de hersenen.
   Bij sommige depressieve mensen wordt in het bloed een verhoogde dosis van het stresshormoon cortisol gevonden. Wie meer cortisol aanmaakt, reageert vaak heftiger op stressvolle gebeurtenissen of situaties.
 • Chemische ontregeling
  • Antidepressiva pakken de chemische ontregeling in de hersenen aan en zijn bedoeld om de stemming positief te beïnvloeden.
   Er wordt ingegrepen op de chemische stoffen (neurotransmitters) die vrijkomen rond de communicatie tussen hersencellen. Bepaalde stoffen, zoals serotonine en noradrenaline, komen bij depressieve mensen minder voor in bepaalde hersengebieden.
 • Sociale- en omgevingsfactoren
  • Negatieve ingrijpende gebeurtenissen (traumatische ervaringen) kunnen een vergroot risico vormen bij het ontstaan van stemmingsstoornissen.
   Een verlies, psychische aantasting of andere traumatische levensomstandigheid zijn voorbeelden van sociale of omgevingsfactoren die kunnen leiden tot een depressie. Valt er sociale steun weg of heeft iemand te maken met sociale afwijzingen, dan kan diegene in een sociaal isolement terechtkomen. Door sociaal niet actief te zijn, kan het depressieve gedragen zich uitbreiden en houdt de depressie uiteindelijk stand.
 • Cognitieve theorie
  • Kwetsbaarheid voor depressie kan ontstaan wanneer iemand negatieve ervaringen in de jeugd heeft meegemaakt.
   Hierdoor is er een kans dat er negatieve overtuigingen over de persoon zelf ontstaan. Door vervelende situaties op later leeftijd kunnen deze overtuigingen worden geactiveerd. Waardeloosheid, tekort schieten en een gevoel van ongenoegen zijn resultaten van de negatieve kijk op het zelf. Deze negatieve blik kan zelfs uitmonden in hopeloosheid en apathie. De negatieve overtuigingen vormen zo een bron van depressieve emoties en gedrag.

Depressie en je lichaam

Een depressie zit meestal niet alleen in het hoofd, maar brengt vaak ook lichamelijke gevolgen met zich mee.
Je kunt hierbij denken aan het hebben van hoofdpijn of het veranderen van de eetlust met een gewichtstoename of -afname tot gevolg.
Ook in de hersenen zijn fysieke veranderingen terug te vinden. De discussie gaat of dit nu oorzaak of gevolg is; wel wijst onderzoek uit dat bij een depressie de balans tussen neurotransmitters in de hersenen verstoord is. Tevens zijn er aanwijzingen dat het gehalte aan stresshormonen, zoals cortisol, verhoogd is. Dit wijst op een verstoring van het samenspel tussen de hersenstructuren hypofyse en hypothalamus.
Op korte termijn is een verhoging van cortisol gunstig, deze stoffen zorgen er namelijk voor dat het lichaam op een adequate manier met een stressvolle stimulus omgaat. Maar één van de ingrijpende gevolgen van een langdurige (chronische) overproductie van cortisol is dat het de activiteit van het immuunsysteem onderdrukt. Hierdoor word je steeds vatbaarder voor allerlei lichamelijke 'kwaaltjes'.

Alternatief therapeut, Vitaliteitcoach

Heb je vragen over depressiviteit, of heb je problemen om sombere gevoelens te verwerken, neem dan eens contact met mij op. Ik wil je graag helpen , zodat je een gelukkig , gezond en ontspannen gevoel in jouw leven hebt. Met behulp van de verschillende technieken waarmee ik werk, kan ik mensen met depressies zeker ondersteunen. En het leven een stuk aangenamer maken.

Terug naar Hoofdpagina (Home)
Terug naar Zijn dit uw klachten of vragen?

Beroepsvereniging
Van 2012 tot en met 2018 ben ik lid geweest van de VIV beroepsvereniging.

Vanaf 1 januari 2019 ben ik GEEN lid meer van een beroepsvereniging.

Wat betekent dat mijn consulten nu niet meer door zorgverzekeraars vergoed worden.

PRIVACY
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Klik hier voor informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En hoe ik hier mee omgaat.